Showing 1–16 of 39 results

น้ำมันมนต์ 60 กรัม

70.00฿

บรรเทาอาการปวดเมื่อย  เคล็ดขัดยอกซ้ำ  บรรเทาแผลสด หนอง  มือเท้าเบื่อย  พื่นคัน ลมพิษ ลดอาการแผลติดเชื้อ ลดอักเสษ แมลงสัตว์กัดต่อย

ขี้ผึ้งเทพโอสถ 35 กรัม

30.00฿

ช่วยรักษาแผลพุพอง   บรรเทาอาการหิด กลาก เกลื้อน บรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อย  รักษาแผลปากนกกระจอก  เคล็ดขัดยอก  ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ฟกช้ำดำเขียว